Avero Achmea heeft de polisvoorwaarden en clausules van de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AvB) aangepast.

Hierbij de veranderingen:AvB Avero Achmea

  • De Brandregresregeling is in de geactualiseerde polisvoorwaarden opgenomen;
  • Ook de dekking ‘Goed Werkgeverschap’ is toegevoegd;
  • Wettelijk dient een werkgever zorg te dragen voor een behoorlijke verzekering voor zijn werknemer. Indien deze ontbreekt, biedt deze regeling toch dekking als de werkgever aansprakelijk is voor schade aan een medewerker door een ongeval tijdens het uitoefenen van zijn functie;
  • Fietsen met elektrische trapondersteuning tot 25 kilometer per uur zijn verzekerd.
    Voor fietsen met een ruimere trapondersteuning is een andere verzekering noodzakelijk.

Behalve de genoemde Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering hebben wij meer aanbieders in onze vergelijkingsmodules.

Vergelijk daarom altijd al onze aanbieders!